Bases Concurso Curtametraxes Panic 2023

BASES DE PARTICIPACIÓN NO CONCURSO DE CURTAMETRAXES “PANIC 2023”

1.- O Concurso de curtametraxes PANIC A ESTRADA é unha iniciativa impulsada polo Departamento de Cultura do Concello da Estrada (Pontevedra) e a Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada, dentro das actividades programadas para o Festival de cine de Terror PANIC.

2.- Poderá participar calquera persoa física, asociación ou grupo sen restrición de idade.

3.- As obras de ficción presentadas deberán ter temática de terror ou misterio.

4.- As obras presentadas poderán alcanzar unha duración máxima de 20 minutos, incluídos os títulos do inicio e créditos finais. Calquera obra que exceda desa duración quedará excluída do concurso.

5.- As curtametraxes presentadas deberán estar realizadas en idioma galego ou subtituladas á devandita lingua.

6.- Os traballos deberán presentarse a través da plataforma FESTHOME ou serán enviados por correo ao Departamento de Cultura do Concello da Estrada en calquera formato dixital.

7.- A data límite de presentación de curtametraxes para esta edición do concurso será o 27 de xaneiro de 2023.

8.- O Departamento de Cultura do Concello da Estrada nomeará un xurado composto por tres persoas con experiencia no contexto audiovisual que serán as encargadas de avaliar os traballos, seleccionar os tres finalistas e premiar a curta gañadora. O premio será entregado nunha gala final que se celebrará o 3 de febreiro ás 23.00 h en Minicines Central e na que se visualizarán os traballos finalistas en pantalla grande.

9- A curtametraxe gañadora recibirá un premio único de 400,00 €.

10.-Será requisito indispensable para recibir o premio, a presenza, directa ou interposta, dalgún representante do equipo artístico responsable da curtametraxe.

11.- A selección dos tres (3) traballos finalistas publicarase na páxina web do destival www.panic.aestrada.gal

12.-Os concursantes responsabilizaranse de que non existan dereitos a terceiros polo uso das pezas musicais nas obras presentadas e responsabilízanse tamén dos dereitos de imaxe das persoas que aparezan nelas, eximindo á organización de calquera tipo de responsabilidade neste sentido. No caso de que se utilice unha pista de audio con material propiedade dunha compañía discográfica sen o seu permiso, non se aceptará a película a concurso.

13.- As curtametraxes presentadas pasarán a formar parte da videoteca do festival e serán publicados na súa web: www.panic.aestrada.gal

14.-A inscrición no concurso implica a aceptación destas bases na súa totalidade.

Bases Concurso Fotografía Panic 2023

 

BASES PARA O CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “PANIC 2023”

NORMAS

 • O Concurso de Fotografía PANIC é unha iniciativa impulsada pola Concellería de Cultura do Concello da Estrada (Pontevedra) e a Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada dentro das actividades programadas para o Festival de cine de Terror PANIC A ESTRADA.

 • As fotografías presentadas deberán ser exclusivamente do xénero de terror ou misterio. As fotografías que o xurado considere que non pertencen ás ditas temáticas non serán admitidas a concurso.

 • Cada participante poderá participar cun máximo de tres (3) fotografías.

 • Cada fotografía deberá levar asignado un título ou lenda que a identifique redactado en lingua galega.

 • Os/as fotógrafos/as participantes que utilicen nas súas obras a outras persoas menores de idade como modelos, deberán ter a disposición do xurado as autorizacións de imaxe para a súa exhibición e reprodución no ámbito do concurso. A organización do concurso PANIC declina calquera responsabilidade con respecto a dereitos de imaxe correspondentes ás fotografías presentadas, a dita responsabilidade recae exclusivamente na persoa que se presenta no concurso como autor da obra.

 • O criterio do xurado valorará máis a creatividade e orixinalidade da fotografía presentada que a súa calidade técnica.

PARTICIPANTES

 • O concurso de Fotografía de Terror PANIC está dividido en dúas modalidades. Unha primeira dirixida aos alumnos dos IES da Estrada e comarca; e outra dirixida a persoas maiores de 18 anos.

 DEREITOS DE AUTOR

 • A propiedade intelectual das obras presentadas será sempre do propio autor.

 • A organización resérvase o dereito de distribución e publicación das imaxes na web do Festival www.panic.aestrada.gal ou nun medio físico a efectos de promoción o exposición. En todo caso, sempre se fará referencia ao título e nome do autor da fotografía.

 • O participante responsabilizarase de posuír a propiedade intelectual das obras presentadas. Calquera reclamación formulada sobre a fotografía a concurso recaerá na persoa que se presente como autor desta.

INSCRICIÓN

 • As fotografías enviaranse en formato .JPG ao enderezo de correo electrónico da organización concursofotopanic@gmail.com e deberán ir acompañadas dos seguintes datos: Nome do autor, categoría (ata 18 anos / +18 anos), título da fotografía, teléfono de contacto.

 • As fotografías non deberán presentar nomes nin marca de auga que poida identificar ao autor.

 • Calquera fotografía que o xurado considere que non cumpre as normas destas bases quedará descartada.

 • O prazo de inscrición e presentación de fotografías finalizará o 27 de xaneiro de 2023.

 • As fotografías finalistas serán visionadas en pantalla grande durante a Gala final que terá lugar o 3 de febreiro ás 23.00 h en Minicines Central, gala na que se lle entregará o premio á fotografía gañadora en cada modalidade.

 • O premio para a categoría dos IES será unha tablet doada pola Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE). O premio para a categoría de maiores de 18 anos será dun importe de 200,00€.

XURADO

 • O xurado do Concurso de Fotografía de Terror PANIC estará formado por tres membros. Dous deles recoñecidos fotógrafos pertencentes á FOG (Asociación Galega de Fotografía) e un terceiro pertencente á Organización do Festival PANIC.

 • A decisión do xurado será inapelable.

 • A participación neste concurso implica a aceptación da totalidade das súas bases.

Llega el PANIC 2023

A X Edición do PANIC está no forno

En breves as Bases dos concursos 

Quén pescará o Salmonstro?

Pedro Brandariz

Post subido polo propio Pedro Brandariz a Instagram

 

Todo o persoal da organización do PANIC A ESTRADA quere enviarlle unha agarimosa aperta aos familiares e amigos de Pedro Brandariz, actor finado onte, e que formou parte da carteleira do Festival nesta presente edición 2022 cou súa brillante interpretación no filme "Jacinto".